תקנון ותנאי שימוש

 

תקנון ותנאי שימוש לאתר לה רן LaReine

1 מטרת האתר

האתר “LaReine” (להלן: “האתר) הוא אתר מסחר מקוון למכירה ושיווק של פריטי לבוש ואקססוריז.

בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

2 הגדרות –

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעליםמלכי ליפסקר    ,  318948700

שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא service@lareinebymalky.com

טלפון: 0555572376

כתובת – צמח צדק 1 לוד

האתר הדומיין https://lareinebymalky.com/ כולל כל תתי-הדומיין שבאתר

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

3 כללי –

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, והוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

רכישה באתר מותרת מגיל 18 , אם הרוכש מתחת לגיל 18, הוא מצהיר בזאת שהרכישה נעשית באישור הורה או אפוטרופוס.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל גולש אשר משתמש באתר.

תנאי התקנון חלים ומחייבים כל אדם אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.

4 פרטיות –

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור “מדינות פרטיות” בעמוד הבית של האתר. (מדיניות פרטיות במסמך נפרד)

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון – ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, יצירת קשר טלפוני, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת דוא”ל service@lareinebymalky.com או ללחוץ על הקישור “הסר” בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום לאתר, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא”ל וכיוב‘.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

5 קניין רוחני –
5.1 בעל האתר מתייחס בחומרה ובכובד ראש להפרת זכויות יוצרים. בעל האתר אוכף בקפידה את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים אשר עומדים לרשותו.
5.2 הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק – סימני מסחר, זכויות יוצרים, עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג’ אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת דוא”ל service@lareinebymalky.com ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.
5.3 אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש מסחרי בקניין הרוחני באתר, ו/או כל שימוש שעומד בניגוד להוראות התקנון,  אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
5.4 אין לעשות שימוש בשם האתר ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג’.
5.5 ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן ‘אתרים חיצוניים’) שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג’ ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובתservice@lareinebymalky.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.
5.6 בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות ישירות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת service@lareinebymalky.com בבקשה להסרת הפרסומת.
 
6 זמינות האתר –

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק, להשבית, או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

7 הוראות שחרור מאחריות
7.1 האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר בין היתר הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.
7.2 בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.
7.3 אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית ו/או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני ו/או בתוכן שהועלה על ידי גולשים ומפר את הוראות התקנון, אנא הודע/י לבעל האתר בכתובת דואר אלקטרוני service@lareinebymalky.com ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.
7.4 ייתכן ויהיו באתר שגיאות ו/או אי-דיוקים כתוצאה מתום לב, ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישאבאחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו.
7.5 בעל האתר עושה את המיטב כדי להציג את המוצרים והשירותים על ידי תמונות. יחד עם זאת, עשויים להיות הבדלים או אי-דיוקיםקלים, למשל בגווני הצבע, בין המוצרים בתמונות ובין המוצרים שיסופקו. אלו נובעים מתום-לב ו/או מאופן הצגת המוצר במחשב, ולא יראו בכך הטעיה של הרוכש. התמונות מוצגות לצורך המחשה ויתכנו הבדלים קלים בגודל (עד 2 ס”מ), צבע או סוג מדויק של המוצר. הבדלים קלים אלו לא יחשבו כהטעיה ו/או כמצג שווא מצדו של בעל האתר.
7.6 כוח עליון- במקרה שבעל האתר לא יוכל לבצע אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו כלפי המשתמש, בשל כוח עליון, מועד ביצוע ההתחייבות יידחה למועד אחר, שייקבע על ידי הצדדים. כוח עליון בהסכם זה הינו- אירוע בטחוני, שביתה, נזקי טבע, מגפות ומחלות כדוגמת הקורונה, ו/או אילוצים עקב מצב בריאותי. ככל ששירותיו של בעל האתר לא יוכלו להידחות למועד חלופי, לא ייחשב הדבר כהפרה, והמשתמש לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לבוא בכל דרישה כלשהי כלפי בעל האתר.
7.7 הגבלת אחריות מצד בעל האתר בכל מקרה שבו ייקבע על ידי גורם מוסמך לפי דין כי בעל האתר חייב בפיצוי, מוסכם בזאת כי חבותו של בעל האתר, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג’, תוגבל לסכום בסך 5,000 ₪ לכל היותר. למען הסר ספק מובהר כי חבותו של בעל האתר מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, והיא לא תחול על נזקים עקיפים כגון אבדן רווח, פגיעה במוניטין, אבדן לקוחות וכיוב‘.
7.8 היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
8 איסור פגיעה באתר –
8.1 אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג’, אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות – וירוס ו/או ‘תולעת’ ו/או ‘בוט‘ למטרת פגיעה כאמור באתר.
8.2 אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להכביד את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל האתר.
8.3 אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל האתר.
8.4 אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל האתר.
8.5 למשתמש ו/או לצד ג’ אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או למטרת לימוד מכונה ו/או לכל מטרה אחרת, מבלי שקיבל לכך אישור מבעל האתר. בסעיף זה ‘תכני האתר’ תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.
8.6 בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו, לחסום ו/או להגביל גישה, כל משתמש באתר אשר הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה. למשתמש שנחסם ו/או שגישתו הוגבלה לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מצד בעל האתר.
9 אחריות המשתמש –
9.1 המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון.
9.2 מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו”ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.
 
10 עדכונים ושינויים –
10.1 בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר.
10.2 על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, יחד עם זאת לפני שינויים מהותיים, יפרסם על כך בעל האתר הודעה באתר.
10.3 תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.
11 סמכות שיפוט  –

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי, וסמכות השיפוט המקומית הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בעיר לוד.

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.

12 שירות לקוחות –

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני – service@lareinebymalky.com , או בטלפון 0555572376, בשעות הפעילות.

13 תקנון רכישת מוצרים ושירותים מהאתר
13.1 כללי
רכישת מוצרים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.
בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או עלויות השילוח מעת לעת, וכן להפוך שירותים חינמיים לשירותים בתשלום.בעל האתר יפרסם הודעות בדבר שינויים מהותיים זמן סביר לפני ביצוע העדכון. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.
ידוע לרוכש כי מספר המוצרים מוגבל לאלו שבמלאי. בעל האתר אינו מתחייב כי בכל עת יהיו מוצרים זמינים למשלוח. בעל האתר רשאי להודיע על הפסקה במכירות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
במקרה בו מוצר אינו במלאי, הרוכש יקבל על כך הודעה, ויהיה זכאי לקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה.
ידוע למשתמש כי לנוכח היקף פעילות האתר, עלולה ליפול טעות סופר במחיר המוצר או בתיאורו. במקרים בהם בעל האתר יראה כי אי ההתאמה נובעת מתום לב, ישא הרוכש במחיר המלא הרגיל של המוצר.
פרסום המוצר באתר אינו מהווה הצעה. ביצוע הזמנה על ידי הלקוח מהווה הצעה לרכישה, ובעל האתר רשאי לקבל את ההצעה ו/או לדחות אותה לפי שיקול דעתו.
הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את מוצרי האתר לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של המוצרים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעל האתר.
המחירים באתר כוללים מע”מ.
14 תהליך הרכישה
הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי ואפליקציית BIT, העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.
הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.
אופן הרכישה:

הרוכש יסמן ויבחר את המוצרים שברצונו לרכוש. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

הרוכש יסמן האם מעוניין במשלוח המוצר או באיסוף עצמי.

הרוכש מתחייב להזין פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.

פריטים שאזלו ישנה רשימת המתנה.
15 אספקה והובלה-
15.1 עלות האספקה 30 ש”ח. (ככל ויש סתירה בין האמור בתקנון לבין התעריף שרשום באתר, התעריף באתר הוא הקובע)
15.2 גזרת ההפצה מדינת ישראל
15.3 המוצרים אשר הוזמנו על ידי הרוכש יסופקו לרוכש תוך 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
15.4 המשלוח יסופק לכתובת אשר תוזן במערכת ההזמנות באתר. אם לא יהיה מענה בבית הרוכש, המשלוח יוחזר למחסני בעל האתר, שיצור קשר עם הרוכש. תיאום הובלה מחדש יהיה כרוך בתוספת תשלום.
15.5 הלקוח אחראי להזנת כתובת מדויקת כנדרש.
15.6 ימי שירות המשלוחים הם ימים א’-ה’.
15.7 אי מסירה בשל סיבה הקשורה לטעות ו/או אי -דיוק בכתובת המען לא תבוא במניין הימים למסירת המשלוח.
15.8 איסוף עצמי אפשרי מהסטודיו בכתובת צמח צדק 1 לוד יש לפנות לסטודיו לתיאום איסוף עצמי.
 
 
16 החזרים וביטולים –
16.1 על ביטול עסקה דרך האתר יחולו הוראות הדין.
16.2 ביטול עסקה הרוכש זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.  הוראות הסעיף לא יחולו על מוצר שזכות הביטול לא חלה לגביו לפי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו. מובהר כי יש להחזיר את המוצר במצב בו התקבל אצל הרוכש, נקי, ארוז , ואין לעשות בו כל שימוש.
16.3 על רוכש שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח וותיק או עולה חדש, יחולו הוראות 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, והוא יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר מביניהם, וזאת אם לא נעשה שימוש במוצר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה עסקה בין בעל העסק לצרכן. המוצר יוחזר במצבו כפי שנמסר לרוכש, וארוז.
16.4 במקרה של ביטול מוצר שאינו פגום, הרוכש ישא בעלויות שילוח והחזרת המוצר למחסני בעל העסק.
16.5 מוצרים פגומים המוצרים נשלחים לרוכש כאשר הם במצב שלם ותקין. אם הרוכש קיבל מסיבה כלשהיא מוצר פגום, עליו לתעד זאת ולהודיע לבעל האתר בהקדם. לאחר שהוכיח הרוכש כי המוצר פגום, בעל האתר יספק מוצר חלופי חדש, בהקדם.  
16.6 בעל האתר רשאי לגבות דמי ביטול עסקה לפי כל דין בשיעור 5% משווי הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה במוצר, לא יגבו מהלקוח דמי המשלוח ולא יגבו דמי ביטול.
16.7 בעל האתר רשאי לחייב את הצרכן בדמי סליקה שנגבו ממנו מחברת האשראי על העסקה שבוטלה.
16.8 אם בוצעה רכישה של מארז מוצרים בהנחה   (באנדל), ורוכש מעוניין לבטל רכישת אחד מהמוצרים, ההנחה היחסית עבור המארז תבוטל, והוא יחויב במחיר המלא של שאר הפריטים שלא בוטלו.
16.9 ככל שנתקלת בבעיה או בשאלה בנושא ביטולים ו/או החזרים אנא צור עמנו קשר באופן פרטי, ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בעניין.
16.10 הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני service@lareinebymalky.com

בטלפון: 0555572376

תקנון מועדון לקוחות

17 האתר והחנות לה-רן מציעים ללקוחות להצטרף למועדון לקוחות ייחודי.
18 ישנם שני סוגים של חברות במועדון:
18.1 מלכותי Royal הרשמה למועדון עולה 10 ₪ ותזכה את החברות במועדון ב
18.1.1 10% הנחה על רכישה ראשונה. (תקף ל-30 ימים מיום ההצטרפות)
18.1.2 הנחה של 15% לכבוד יום הולדת תקפה במהלך החודש (הלועזי) בו חל יום ההולדת.
18.1.3 בכל עסקה נצברים 5%. החברה במועדון רשאית לממש החל מצבירה של 40 נקודות
18.1.4 משלוח חינם לרוכשות בסכום של מעל ל-498 ₪.
18.1.5 את החברות במועדון יש לחדש מדי שנה. הנקודות לא מתאפסות אלא ממשיכות להצבר.
 
18.2 כתר Crown מיועד ללקוחות שרוכשות בשנה בסכום מעל ל-1,500 ₪
18.2.1 10% הנחה על רכישה ראשונה. (תקף ל-30 ימים מיום ההצטרפות)
18.2.2 הנחה של 25% לכבוד יום הולדת תקפה לחודש מיום ההולדת.
18.2.3 בכל עסקה נצברים 8%. החברה במועדון רשאית לממש החל מצבירה של 40 נקודות
18.2.4 משלוח חינם בכל רכישה
18.2.5 חברות במועדות crown תחודש אוטומטית ובלבד שהלקוחה עומדת בתנאי הסף של החברות במועדות.
 
 
19 מועדון לקוחות – כללי:
19.1 במקרה של רוכש שרכש בסכום של מעל ל-498 “שח וזכה למשלוח חינם, ולאחר מכן ביטל עסקה וקיבל החזר כספי, אם סכום הרכישה הכולל לאחר הביטול,  יוותר על מתחת ל-498 ₪  – הרוכש יחויב גם בעלות המשלוח המקורית.
19.2 נקודות, וגם דרגות נקלטות, מעודכנות ונצברות רק לאחר 24 שעות מרגע ביצוע העסקה. אם הנך רואה שיש תקלה בעדכון, נא צרי קשר עם שירות הלקוחות ונטפל בכך.